KKR甲府ニュー芙蓉|公式予約システム

map ホームページ

2019年8月

ご予約は、カレンダー内のご希望のお部屋をクリック。プラン選択へ進みます。
[空室:○ 残少:△ 満室:×]

<<前月    8月   9月   10月   11月   12月    次月>>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

和室6畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(トイレ付)【禁煙】 : ×

和室10畳(トイレ付)【禁煙】 : ×

和室8畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ×

洋室【禁煙】 : ○

和室10畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ×

26

和室6畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(トイレ付)【禁煙】 : ×

和室10畳(トイレ付)【禁煙】 : ×

和室8畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ×

洋室【禁煙】 : ○

和室10畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ×

27

和室6畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(トイレ付)【禁煙】 : ×

和室10畳(トイレ付)【禁煙】 : △

和室8畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ○

洋室【禁煙】 : ○

和室10畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ×

28

和室6畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(トイレ付)【禁煙】 : △

和室10畳(トイレ付)【禁煙】 : △

和室8畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ○

洋室【禁煙】 : ×

和室10畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ×

29

和室6畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(トイレ付)【禁煙】 : △

和室10畳(トイレ付)【禁煙】 : ○

和室8畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : △

洋室【禁煙】 : ○

和室10畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : △

30

和室6畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(トイレ付)【禁煙】 : ×

和室10畳(トイレ付)【禁煙】 : ×

和室8畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : △

洋室【禁煙】 : ○

和室10畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : △

31

和室6畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(バス・トイレ無)【禁煙】 : ○

和室8畳(トイレ付)【禁煙】 : ○

和室10畳(トイレ付)【禁煙】 : ○

和室8畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ○

洋室【禁煙】 : ○

和室10畳(バス・トイレ付)【禁煙】 : ×

<<前月    8月   9月   10月   11月   12月    次月>>